Punkt 1
Indledende bestemmelser

 1. Internetbutikken Sticker4u.dk er tilgængelig på internetadressen https://sticker4u.dk og tilhører firmaet registreret som Len Multi Service ApS.
 2. Nedenstående regler gælder for såvel Butikkens private kunder som erhvervskunder samt vejleder og sætter rammer samt fremgangsmåde for indgåelsen af købsaftaler på nettet mellem Butikken og dens kunder

 


Punkt 2
Kontakt med butikken

 1. firmaets bopæl: Kirstinehøj 22, 2770 Kastrup, Danmark
 2. e-mail adresse: info@sticker4u.dk
 3. telefonnummer: +45 81 91 74 48 – åben for kundehenvendelser mandag – fredag fra 8:00 til 16:00
 4. kunden er velkommen til at rette henvendelse til butikken på ovennævnte adresser
 5. bank: Reg. 3409 konto 13247102

 

Punkt 3
Tekniske krav

for at kunne benytte butikkens service, herunder at gennemse vores vareassortiment, skal man disponere over

 1. Firefox, Chrome, Opera, Safari eller lignende.
 2. aktiv e-mail-box
 3. aktiv cookies-funktion

 

Punkt 4
Generelle oplysninger

 1. Butikken i videst mulig omfang og inden for lovens rammer undlader at påtage sig ansvar for forstyrrelser i butikkens virke, såfremt disse er fremkaldt af force majeure, illegale handlinger af uvedkommende tredje part eller manglende kompatibilitet mellem internetbutikken og kundens tekniske infrastruktur.
 2. Adgangen til at gennemse vores lagersortiment kræver ingen konto. Derimod bestillingen af varer bliver først mulig efter oprettelsen af en kundekonto (se punkt 5 i handelsbetingelser) eller ved at opgive de nødvendige person- og adressedata, som muliggør gennemførelsen af transaktionen uden kontooprettelse.
 3. Butikkens priser er anført i danske kroner både med og uden MOMS.
 4. Den endelige betalingssum indeholder vareprisen samt leveringsomkostninger, herunder transport, levering og portoafgifter, som kunden bliver informeret om såvel ved indgivelsen af bestilling på vores hjemmeside som ved indgåelsen af købsaftalen.
 5. I tilfælde af en købsaftale, som indeholder en abonnementsordning eller serviceydelser uden tidsbegrænsning den endelig pris vil udgøre den samlede pris omfattende samtlige ydelser for afregningsperioden.
 6. Hvis aftalens genstand ikke giver mulighed for en fornuftig forudgående beregning af den endelige pris, herunder transport, levering, portoafgifter samt andre omkostninger, vil beregningsmetoden blive oplyst på butikkens hjemmeside sammen med produktbeskrivelsen.

 

Punkt 5
Kontooprettelse på butikkens hjemmeside

 1. Kontooprettelsen foregår på butikkens hjemmeside ved hjælp af tilmeldingsformular. Det er nødvendigt at opgive følgende data: fornavn, efternavn, bopæls- eller leveringsadresse, e-mailadresse samt telefonnummer.
 2. Oprettelsen af kontoen på butikkens hjemmeside er gratis og er ikke obligatorisk mht. at gennemføre et køb.
 3. Logon foretages ved at indtaste login og koden, der er blevet etableret i oprettelsesformularen.
 4. Kunden kan til hver en tid, uden begrundelse og uden at afholde af den grund nogen som helst udgift nedlægge kontoen ved at rette passende henvendelse (helst gennem elektronisk post eller skriftligt til adresser nævnt i punkt 2) og stille krav herom.

 

Punkt 6
Fremgangsmåden for indgivelse af bestilling

 1. Efter at have valgt det ønskede produkt klik på knappen ”Customize”.
 2. Ved oprettelese af et produkt gennem, som I gerne vores gennem vores online Creater, tilføjer i egne logoer og skriftlig tekst. ->Creator komponer produktet efter ønske ved at tilføje egne billeder eller tekster.
 3. Log ind eller gør brug af muligheden at indgive bestilling uden registrering.

 

Punkt 7
Mulige former for levering og betaling

 1. Kunden kan benytte følgende former for levering eller afhentning:
 2. Postforsendelse
 3. Kurérforsendelse
 4. Personlig afhentning på adressen: Kirstinehøj 22, 2770 Kastrup
 5. 2. Kunden kan benytte følgende former for betaling:
 6. Overførsel på Butikkens bankkonto
 7. Elektronisk betaling
 8. Betalingskort
 9. Nøjagtige oplysninger om levering og mulige betalingsformer findes på Butikkens hjemmeside.

 

Punkt 8

 1. Indgåelsen af købsaftale mellem kunden og sælgeren finder sted efter en forudgående bestillingsordre vha. bestillingsformularen på Netbutikkens hjemmeside (se Handelsbetingelser punkt 6).
 2. Efter modtagelsen af ordren afsender sælgeren straks via den af kunden opgivne e-mailadresse en meddelelse, der som et minimum må indeholde en passende bekræftelse og en godkendelse af transaktionen til gennemførelse. Når køberen har modtaget e-mailen, betragtes aftalen som indgået.
 3. I tilfælde, hvor kunden vælger betaling via bankoverførsel, elektronisk eller betalingskort er kunden forpligtet til at indbetale beløbet inden for tidsfristen på 7 kalenderdage fra indgåelsen af købsaftalen. I modsat fald bliver købsaftalen annulleret.
 4. Hvis kunden har valgt en anden form for levering end personlig afhentning, bliver produktet afsendt af sælgeren inden for tidsfristen anført i varebeskrivelsen (dog med forbehold i punkt 8.5) og i den forsendelsesform, som er ønsket af kunden i bestillingsordren.
 5. I tilfælde af bestilling af produkter med forskellige leveringstidsfrister anses den længste afgivne dato for den egentlige tidsfrist.
 6. I tilfælde af bestilling af produkter med forskellige leveringstidsfrister
 7. Begyndelsen af leveringsfristen beregnes på følgende måde:
 8. Hvis kunden vælger betaling via bankoverførsel, elektronisk eller betalingskort – fra godkendelsesdato for sælgerens bankregning.
 9. Hvis kunden vælger betaling ved modtagelsen – fra dato for indgåelsen af købsaftale.
 10. I tilfælde, hvor kunden vælger afhente indkøbet personligt, bliver det klart til afhentning inden for tidsfristen anført i varebeskrivelsen. Kunden skal tillige blive informeret af sælgeren gennem en passende e-mailmeddelelse på den af kunden angivne i ordren adresse.
 11. Varelevering kan finde sted inden for Danmarks og Den Europæiske Unions grænser.
 12. Levering hos kunden er omkostningsbelagt, medmindre andet er aftalt. Leveringsomkostningerne, herunder transport, levering og portoafgifter, bliver kunden informeret om såvel ved indgivelsen af bestilling på vores hjemmeside som ved indgåelsen af købsaftalen.
 13. Personlig afhentning produktet er gebyrfri for kunden.

 

Punkt 9
Fortrydelse af køb og returnering

 1. Forbrugeren er berettiget til at fortryde købet inden 14 dage fra indgåelsen af aftalen uden at redegøre for årsagen,
 2. Tidsfristen begynder ved modtagelsen af produktet hos kunden eller hos en af ham udpeget person, dog ikke fragtmanden.
 3. Hvis aftalen omfatter flere produkter, som bliver leveret separat, i partier eller enkelte dele, begynder tidsfristen fra leveringen af den sidste genstand, parti eller del.
 4. Hvis aftalen går ud på regelmæssig levering af produkter på bestemte tidspunkter (abonnementsordning), begynder tidsfristen ved anskaffelsen af den første genstand.
 5. Forbrugeren kan fratræde aftalen ved simpelt at stile sælgeren en erklæring herom inden for den fastsatte tidsfrist.

 

Punkt 10
Garanti og reklamation

 1. Salgsaftalen omfatter nye ubrugte produkter.
 2. I tilfælde af fejl og mangler ved det købte produkt har kunden ret til reklamation.
 3. Reklamationen skal foregår skriftligt eller elektronisk til sælgerens adresser, der er anført i Handelsbetingelserne.
 4. Sælgeren skal straks tage stilling til reklamationskravet – ikke senere end 14 dage. Skulle han ikke besvare henvendelsen inden for denne frist, må det anses, at han betragter kravet som begrundet.
 5. Returvarerne i rammerne for reklamationsreglerne skal tilbagesendes til adressen, som er nævnt i Handelsbetingelserne punkt 2.1.
 6. Produkter omfattet af garanti bliver forsynet med oplysninger ang. garantiens indhold i varebeskrivelsen.

 

Punkt 11
Persondata i Internetbutikken

 1. Persondata, som bliver samlet hos Butikken, administreres af sælgeren.
 2. Kundernes persondata, som administratoren disponerer over, skal anvendes med henblik på at føre salgsaftalen ud i livet og – hvis kunden giver sit samtykke – i marketingsmæssigt øjemed.
 3. Kundernes persondata kan af Butikken betros til:
 4. I tilfælde af en kunde, der foretrækker i Butikken post- eller kurérforsendelse, skal administrator tilgængeliggøre persondata til den valgte fragtmand eller mellemand, som realiserer forsendelser på administrators ordre.
 5. I tilfælde af en kunde, der foretrækker i Butikken elektronisk betaling eller betalingskort, skal administrator tilgængeliggøre persondata til den pengeinstitut, som behandler disse betalinger for Butikken.
 6. Kunden er sikret ret til fri adgang til egne persondata samt mulighed for at korrigere dem.
 7. Opgivelsen af persondata er frivillig, dog kan manglende data, som er nødvendige ved indgåelsen af en salgsaftale resultere i manglende mulighed for indgåelse af den selvsamme aftale.

 

Punkt 12
Afsluttende bestemmelser

 1. Aftaler, der indgås via Butikkens hjemmeside, skal indgås på dansk.
 2. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i Handelsbetingelser af vægtige årsager og karakterer, dvs. ændringer i lovgivningen, ændringer i betalingsform og ændringer af leveringsbetingelser, såfremt disse ændringer påvirker bestemmelserne af Handelsbetingelser i at blive ført ud i livet. Enhver ændring i regler og bestemmelser skal kunden af sælgeren blive informeret senest 7 dage i forvejen.
 3. Med hensyn til forhold, som ikke bliver reguleret af Handelsbetingelser, gælder der almindelig dansk lovgivning med særlig hensyntagen til Civilret, regler for digitale serviceydelser, forbrugerret og loven om persondatabeskyttelse.